Általános Szerződési Feltételek

1§     Preambulum

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) kiterjednek a KÓSTOLOM Borgasztronómiai és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság és a Társaság által működtetett KÓSTOLOM BORBÁR (a továbbiakban: „Szolgáltató”) borturisztikai termékeinek, szolgáltatásainak, eseményeinek bemutatása tárgyában a Megrendelőt és a Szolgáltatót illető jogokra és kötelezettségekre, a szerződés létrejöttének feltételeire, a teljesítési határidőkre, a fizetési feltételekre, a felelősségi szabályokra, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeire.
 2. Az ÁSZF tartalmazza az értékesített, szervezett és megrendezésre kerülő rendezvény (a továbbiakban: „Rendezvény”), a Rendezvényen résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”), a jegyvásárlók és vásárlók (a továbbiakban: „Megrendelő”) a Rendezvényen való részvételének- és a vásárlás menetének általános feltételeit.
 3. A létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

2§    A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: KÓSTOLOM Borgasztronómiai és Turisztikai Kft.
Székhelye és postai címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-290533
Adószáma: 25812822-2-42
E-mail címe: info@kostolom.hu
Honlap: www.kostolom.hu
Bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt. 12010855-01575416-00100006
A Szolgáltató által működtetett üzlethelyiség adatai: KÓSTOLOM BORBÁR
Az üzlet címe: 1024 Budapest, Káplár u. 19.
Honlapjának címe: www.kostolomborbar.hu
Telefonos elérhetősége: +36 468 2077
E-mail címe: borbar@kostolom.hu

 

3§    Az ÁSZF hatálya, általános rendelkezések

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott online és telefonos kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltató honlapján található, vagy telefonon keresztül történik.
 2. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Megrendelőre, a Szerződő Felekre, a Partnerre, a Látogatóra, a rendezvényen Résztvevőre, valamint a jogosulatlan Résztvevőkre.
 3. A Szolgáltató és a Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.
 4. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja 2018.12.01. napja. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatályba lépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
 5. A Szolgáltató, valamint a Megrendelő között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.
 6. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változások, a változás előtt létrejött és visszaigazolt megrendeléseket nem érintik. Szolgáltató az ÁSZF módosításáról külön értesítést nem küld.
 7. Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.
 8. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni!

4§    Regisztráció, személyes adatok kezelése

 1. A honlapon regisztrált és nem regisztrált látogatók egyaránt vásárolhatnak.
 2. A regisztrációt követően a Megrendelő visszatérő látogatóként, e-mail cím és jelszó segítségével tud belépni a létrehozott fiókjába.
 3. Regisztráció esetén a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak minősülő adatait az ott meghatározott célból kezelje, rögzítse, tárolja, feldolgozza, rendszerezze és azokat a Partnerek részére továbbítsa.
 4. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről Szolgáltató a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt, mely az alábbi helyen érhető el:
  https://kostolomborbar.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
 5. A személyes adatok továbbítására az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kerülhet sor. A regisztrációval a Megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadta.
 6. A Szolgáltató véglegesen törli a Megrendelő adatait, amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy nem kíván további információt kapni, vagy nevét és egyéb személyes adatait el kívánja távolíttatni a Szolgáltató listájáról.

5§    A kínált termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

 1. Alkoholtartalommal rendelkező termékeinkre a rendelést csak 18 év feletti Megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Ennek ellenőrzésére nincs lehetőségünk, így e tekintetben a kostolomborbar.hu oldal megnyitásakor megjelenő nyilatkozatot tekintjük a Megrendelő ebbéli nyilatkozatának.

6§    Megvásárolható termékek, a szolgáltatások köre

 1. Szolgáltató borturisztikai rendezvényeket szervez, melyekre a Szolgáltató honlapján lehet jelentkezni, valamint regisztrálni.
 2. A Szolgáltató honlapján a „Rendezvények” fő menüjéből elérhető valamennyi meghirdetett esemény, rendezvény. A rendezvénynél a Szolgáltató feltünteti a rendezvény nevét, leírását, a rendezvényről fotót jeleníthet meg. A megjelenített kép eltérhet a valóságtól, illusztrációként szerepelhet. Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő kép tényleges kinézete miatti különbőzőség miatt.
 3. Szolgáltató kereskedelmi tevékenysége keretében, a vendéglátást kiegészítően borgasztronómiai termékeket értékesít. A megjelenített termékek személyesen vagy online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 4. A meghirdetett rendezvények helyszíne a Szolgáltató üzlethelysége, valamint a Partnerek által meghirdetett helyszínek.

7§    Rendezvényeken való részvétel feltételei

 1. Rendezvényen történő részvételre a megváltott, belépésre jogosító visszaigazolással, jeggyel, karszalaggal van lehetőség.
 2. A Rendezvényen Résztvevő személy kizárólag előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen Résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja.
 3. A Rendezvényen Résztvevő más Résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen Résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.
 4. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.
 5. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen Résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Részvevőjének vagy harmadik személynek.

8§    Asztalfoglalás

 1. Szolgáltató üzlethelyiségében lehetővé teszi az előzetes asztalfoglalást. Asztalfoglalás kezdeményezésére a Szolgáltató adatainál megadott elektronikus elérhetőségén és telefonhívással lehetséges.
 2. Szolgáltató a Megrendelő foglalás beérkezését követően köteles a Megrendelő részére a foglalást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

9§    Árjegyzék

 1. A Szolgáltató Rendezvényeire a részvételi díj a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben értendő.
 2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.
 3. A Szolgáltató weboldalán található bortermékek, rendezvények árai a Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt időközönként változhatnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és árakat jelenítsen meg, ugyanakkor az árak változtatási jogát fenntartja.

10§ Rendelés menete

   1. A Szolgáltató által kínált rendezvényekre megrendelés leadható:
     1. a Rendezvény helyszínén személyesen;
     2. online megrendelés elküldésével;
   2. Megrendelő az online megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.
   3. Szolgáltató a Megrendelő által leadott megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
   4. Megrendelő a Rendezvényen való részvételi díját a Szolgáltató által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Szolgáltató kizárja.
   5. Vásárlási útmutató:
    1. A weboldalon található események közül a megfelelő rendezvény kiválasztása.
    2. Az rendezvény aloldalán a plusz (+) illetve mínusz (-) gombok segítségével kiválasztható a jegyek mennyisége.
    3. A mennyiség kiválasztását követően, a „Jegy vásárlás” gombra kattintva.
    4. A megjelenő „Pénztár” oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése és a rendelés tartalmának áttekintése. Amennyiben nem megfelelő a rendelés tartalma, a bal oldalon található navigációs sávban a táska ikonra kattintva, a megjelenő oldalon a megrendelés tételeinek módosítására, a mennyiség mezőben található numerikus szám átírására van lehetőség, vagy a sor végén található törlés (megjelenítése: X) lenyomásával törölni lehet a tételeket. A rendelés véglegesítését követően a pénztár gombra kattintva léphet tovább.
    5. A pénztár oldalon a megfelelő számlázási adatok kitöltése után a megfelelő fizetési módot szükséges kiválasztani.
    6. A fizetés teljesítése után megjelenő oldalon az utasítások követése.
   1. Az weboldalon történő vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a vásárlási feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok valódisága megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, a megrendelést törölje.

11§ A megrendelés lemondásának feltételei, elállási jog:

 1. A Megrendelő jogosult a megrendelés, foglalás lemondására. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órát megelőzően történik, a foglalási díj összege visszautalásra kerül a Megrendelő részére. Amennyiben a foglalás lemondása a lefoglalt időpontot megelőző 48 órán belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a foglalási díj összegét.
 2. Megrendelő a leadott megrendelésétől 48 órán belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Megrendelő az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amely naptól a vásárlás megvalósult.
 3. Termék vásárlás esetén, az elállás joga nem illeti meg Megrendelőt abban az esetben, ha személyesen vásárolta meg a terméket.
 4. A Megrendelőnek az elállási/felmondási nyilatkozatát a „Szolgáltató adatai” pontnál feltüntetett telefonszámon, e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.
 5. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a foglaláskor nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja meg a foglalásokat, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a foglalás teljesítését megtagadni.
 6. Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti

12§ Tájékoztatás a fizetési módokról

 1. Rendezvényre történő részvételi díj, jegy vásárlásának kiegyenlítése webes banki felületen keresztül tetszés szerint bankkártyával, vagy Barion szolgáltatás igénybevételével lehetséges. A díj kifizetése a foglalás véglegesítésekor válik esedékessé. A részvételi díjat a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Megrendelő által megadott bankkártya számlájára terheli.
 2. A Barion rendszerében leadott rendelés esetén, a honlapon előzetes regisztráció nem szükséges. Minden más esetben rendezvényre jegyfoglalás és fizetés végrehajtás regisztrációhoz kötött.
 3. A Szolgáltató a személyes jegyvásárlásra a Rendezvény helyszínén, előzetesen küldött igényre, kapacitásától függően korlátozott számban lehetőséget biztosíthat.
 4. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor.
 5. A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Megrendelő a Szolgáltató üzlethelységében, vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

13§ Számlakiállítás

 1. Szolgáltató a vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. Az e-számlát a Szolgáltató e-mailben küldi el a Megrendelő által megadott emailcímre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók. Az elektronikus számla pdf formátumú dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

14§ Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelvesztésből, adatsérülésből, az adatok manipulálásából eredő kárért, harmadik személyek elektronikus vagy fizikai úton történő illetéktelen behatolásából eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért.

15§ Szerzői Jogok, üzleti titok

 1. Azzal, hogy belép a kostolomborbar.hu honlapjára, annak valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: a www.kostolomborbar.hu website-on található tartalom a Kóstolom Kft. szellemi tulajdona. A Kóstolom Kft. fenntart minden, a webhely bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
 2. A kostolomborbar.hu domainnév felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
 3. Felek az információkat kizárólag a köztük fennálló kapcsolat, jogviszony teljesítéséhez használhatják fel és kötelesek minden tőlük elvárható intézkedést megtenni az információk jogosulatlan tárolásának, felhasználásának, továbbításának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a Megrendelő hozzájárulása esetén a személyes adatnak minősülő adatait a Partnerek részére továbbíthatja.
 4. A Szerződő Felek az egymással való kapcsolatukra és a Megrendelőre vonatkozó, az üzleti kapcsolat során tudomásukra jutott nem nyilvános információkat kötelesek bizalmasan kezelni.

16§ Reklám adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

 1. A Megrendelő a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, mint a honlap fejlesztője és üzemeltetője, reklámnak minősülő tájékoztatást, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján megkeresse.

17§ Reklamáció, Panaszkezelés

 1. Szolgáltató azzal a céllal nyújtja szolgáltatásait és értékesíti termékeit, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató adatainál rögzített telefonon, e-mail címen, vagy levél útján közölheti.
 2. A Megrendelő panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 3. A Megrendelő panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testületek

18§ Az ÁSZF-re vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK Rendelet hatályon kívül történő helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Info tv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet;

19§ Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen

Megrendelő: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Szolgáltató: az 1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

Rendezvény: a Szolgáltató által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi esemény.

Termék: a Szolgáltatótól vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Borbárban és Rendezvények keretében megvásárolható dolog.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy szerződéses Partnerei a Rendezvényen – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Belépőjegy: a Szolgáltató által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás.

Karszalag: adott Belépőjegy érvényesítésekor a Szolgáltató által alkalmazott, a Belépőjeggyel azonos jogosultságokat biztosító igazolás, amely – sérülésmentes állapotban, csuklóra kézfejnél kisebb átmérővel rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására.

Jegyvásárló: a Belépőjegyet a Szolgáltatótól megvásárló személy.

Vásárló: a Szolgáltató üzlethelységéből, annak honlapján található szolgáltatásait igénybe vevő, termékeiből vásárló személy.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Résztvevő: jelenti a Szolgáltató által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített termékek és szolgáltatások leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs költségeket, illetve a Rendezvényekhez kapcsolódó egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező tájékoztató, amely a www.kostolomborbar.hu  oldalon érhető el.